100 dagen naar buiten week 1

100 Dagen de Natuur In. Week 1: Paashaas aan de wandel, Rijntijgers en babybomen

– ENGLISH BELOW –

Ik heb weer iets nieuws verzonnen – alsof ik het nog niet druk genoeg had – namelijk dat ik 100 dagen lang elke dag de natuur in ga. Onder het mom van ‘live the life you preach’ vond ik dat ik mezelf toch echt moest profileren als buitenspeler. Dus bij deze doe ik elke week verslag van mijn nieuwe bevindingen. Ik wil vooral laten zien dat dit gewoon kan, ook als je een drukke masterstudent bent. Dit was mijn eerste week, dag 1 tot en met 7.

100 dagen naar buiten week 1
Baby esdoorn verlicht door de zon

Dag 1: vogelen en de oorsprong van diamond gloss

Mijn week begon op zaterdag, aan de vooravond van Pasen, in – hoe kan het ook anders – Elswout. Als beginnend vogelaar en liefhebber van al het groen kan zijn boswandeling behoorlijk lastig zijn als je zowel op vogeltjes wilt letten – hoe ze eruit zien, hoe ze klinken, wat voor soort het is – en op de plantjes en bloemetjes. Een paar keer tenen stoten en struikelen was het gevolg, maar de uitkomst was goed: ik zag een boomklever, een zanglijster die zich zonder schaamte aan mij tentoonstelde, en een eekhoorntje die om een stam heen spieken kwam. Verder waren er allemaal kievitsbloemen en mooie narcissen die het beautyconcept diamond gloss een hele nieuwe dimensie gaven. Overal stonden baby boompjes – als een mens daar nou niet gelukkig van wordt… (En dan maar niet bedenken dat ze waarschijnlijk allemaal weer dood gaan.)

100 dagen naar buiten week 1
Actaea narcis
100 dagen naar buiten week 1
Zweefvlieg op een zonnebloem

Dag 2 en 3: Natuurgidsen en galgje spelen

Beide paasdagen wandelde ik met mijn ouders, eerst in Elswout en de dag erop in Middenduin. Mijn vader is 25 jaar geleden bij het IVN opgeleid tot natuurgids en leert me elke keer weer namen van plantjes en bloemen. Dat houdt voornamelijk in dat ik de naam tot in de eeuwigheid moet herhalen en ik door het bos heen “Holwortel… Stengelloze Sleutelbloem… Vingerhelmbloem… Voorjaarszonnebloem… Heermoes” loop te scanderen. Verder leerde hij me dat het water van de beek troebel was om dat het water was geëutrofieerd. Ge-watte? Dat wil zeggen dat voedingsstoffen zijn uitgelooid in het water en er dus goed algen kunnen groeien. Ook vaak moeten herhalen, en nee, ik speel dus nooit galgje met mijn vader. Ook zag ik een heel lief bosmuisje – weer wat simpeler – en een wijngaardslak op stap. De paashaas was ook wezen wandelen en had eitjes achtergelaten in het bos, de schat.

100 dagen naar buiten week 1
Cadeautje van de regen
100dagen naar buiten week 1
De paashaas was ook wezen wandelen
100 dagen de natuur in week 1
Middenduin

Dag 4, 5 en 6: hagel en zonneschijn

Dag 4, 5 en 6 bracht ik door in de Bovenpolder, de uiterwaarden van de Rijn, in Wageningen. Ik liep glibberend door de modder, in zonneschijn en hagel (en 1 april was al geweest). Langs paarden, lammetjes, reigers, dagpauwoogjes, pimpelmeesjes, tjiftjafs en fitissen; door dichtbegroeide paadjes en door het veld; onder buizerds en zwaluwen door. Ik spotte zelfs een Rijntijger. Ik kwam een vogelaar tegen die mij vertelde dat we naar een Cetti’s Zanger luisterde (een vogeltje), wat blijkbaar bijzonder was. Hoe die ook alweer klonk moet je me niet vragen, maar men moet tenslotte gewoon genieten van het moment.

100 dagen de natuur in week 1
Pimpelmeesjes
100 dagen de natuur in week 1
Avondwandeling in de uiterwaarden
100 dagen de natuur in week 1
Hagelbui op komst boven de oude steenfabriek in de Bovenpolder
100 dagen de natuur in week 1
Onder de buizerd (en ja, ik had ook liever een joekel van een telelens gewild)
100 dagen de natuur in week 1
Een Rijntijger

Dag 7: schattige bomen

De laatste dag was ik waar ik de week ervoor begonnen was: terug in Elswout. Ik hoorde zoveel spechten en rook overal Amerikaanse vogelkers – het mag dan wel funest zijn voor het bos, maar lekker ruikt het wel. Tot mijn verbazing liep ik een paadje af waar ik werkelijk in mijn herinnering nog nooit eerder ben geweest. En ik dacht het bos nog wel op mijn duimpje te kennen! Zo zie je maar dat er altijd wel weer wat te ontdekken valt. De beukenblaadjes komen nu ook langzaam uit, en wie zegt dat bomen niet schattig kunnen zijn, heeft nog nooit de fluffy nieuwe blaadjes van een beuk gezien.

100 dagen de natuur in week 1
Schattige bomen

Ik ben de afgelopen dagen verwonderd en verdwaald; ik heb geleerd en geluisterd, en klaslokalen en tandartsstoelen vies gemaakt met mijn wandelschoenen vol met Wageningse klei; ik ben in de ochtend, middag en avond gaan wandelen en ben meer uren weggeweest dan goed was voor mijn studie. Maar: ik heb genoten en bewogen en ik ben onthaast; dat mag toch heel wat waard zijn. Elke dag checkte ik op teken, want het seizoen is alweer van start!  Vanaf nu ga ik het iets beter proberen in te plannen en ga ik nog meer nieuwe plekken ontdekken. Hoe dat zal gaan, dat vertel ik jullie volgende week.

Op de hoogte blijven? Volg me op Facebook, Twitter of Instagram voor updates:)


100 Days in Nature. Week 1: A hiking Easter Bunny, Rhine tigers and baby trees

I’ve come up with something new – as if I wasn’t busy enough. I’ll be going into nature everyday for a hundred days straight. In the light of ‘live the life you preach’ I thought I should profile myself as someone who plays outside all the time. I will do weekly reports on my adventures and findings. I especially just want to show that you can do this, even when you are a busy Masters student. This was my first week, day 1 until 7.

100 dagen naar buiten week 1
Baby maple lit by sunshine

Day 1: birding and the origins of diamond gloss

My week started on a Saturday, the evening before Easter, in – how else could it be – Elswout. As a starting birdwatcher and plant and tree lover, a walk through the forest can be quite challenging. You want to look at birds – what they look like, what they sound like, and what kind of species you think it is – but also at the plants and flowers and trees. This resulted in hitting my toes and stumbling over roots more than a capable human being should be doing, but I got treated: I saw a nuthatch; a thrush was showing itself off shamelessly and a squirrel came peeking around a tree. There were many fritillaries and beautiful forest narcissus that gave the beauty concept diamond gloss a whole new dimension. There were baby trees everywhere, and if that does not make a person happy… (Forget the fact that they will probably all die.)

100 dagen naar buiten week 1
Actaea Narcissus
100 dagen naar buiten week 1
Hoverfly on a dandelion

Day 2 and 3: nature guiding and playing hangman

Both Easter days I spent going on walks with my parents, firstly in Elswout and the second day in Middenduin. My father has been educated as a nature guide over 25 years ago at IVN (Institute for Nature Education) and teaches me names of plants and flowers anytime we go outside. That mainly means that I have to repeat weird names a thousand times and leads me to chant: Hollowroot… Primrose… Bird in a bush… Doronicum…Horsetail… – and yes, those are the names of flowers, not of a bird in a bush or an actual horsetail. Furthermore, my father told me that the water of the creek was unclear because the water was eutrophic. Eu-what? It apparently means that nutrients flowed into the water, which made algae grow. Repeated that often as well, and no, I don’t play hangman with my dad. I also saw a sweet wood mouse – to return to simpler things – and a Roman snail on an adventure of its own.

100 dagen naar buiten week 1
Presents of the rain
100dagen naar buiten week 1
The Easter Bunny went hiking too


100 dagen de natuur in week 1
Middenduin

Day 4, 5 and 6: hail and sunshine

These days I walked through the Bovenpolder, the floodplains of the river Rhine in Wageningen. I slithered on muddy paths, in sunshine and hail (and April Fools had already passed); along horses, lambs, herons, peacock butterflies, tomtits, chiffchaffs and willow warblers; through overgrown bushes and fields; underneath buzzards and swallows. I even spotted a Rhine tiger. I met a birdwatcher who told me we were listening to a Cetti’s warbler, which was apparently cool. Don’t ask me again what it sounded like, but one should just enjoy the moment, right?

100 dagen de natuur in week 1
Sunset
100 dagen de natuur in week 1
A hail storm above the old stone factory in Wageningen
100 dagen de natuur in week 1
Tomtits
100 dagen de natuur in week 1
A Rhine Tiger
100 dagen de natuur in week 1
Underneath the buzzard

Day 7: cute trees

The last day I came back to where I started the week before: in Elswout. I heard so many woodpeckers and smelled American cherries everywhere – it might be a murderous species in the forest, but it smells damn nice. To my surprise I actually managed to find a path that I had never walked along before. And here I thought I knew that forest by heart. As it turns out, there is always something new to discover. The beech leaves are slowly popping out now, and those who say a tree cannot be cute, have never seen the fluffy new leaves of a beech.

100 dagen de natuur in week 1
Fluffy leaves

The past days I have been amazed and lost; I have learned and listened, and made classrooms and dentist chairs dirty with my hiking boots full of clay; I went wandering in the morning, afternoon and evening and was away for more hours than was beneficial for my studies. But: I have thoroughly enjoyed it, I was active and I got rid of stress; that must be worth something. I checked for ticks daily, because that season has started already. Also, writing this up for you guys in English helps me to get to know the English names of plants and birds:) Next week I will plan better, discover more, and tell you all about it all over again.

Want to stay updated? Follow me on Facebook, Twitter or Instagram for regular updates.

Eén reactie

  • Mona

    Wat een onwijs goed idee, 100 dagen de natuur in. Daar moet je gewoon tijd voor maken, zeker als ik jouw bevindingen zo lees en zie. Geweldig!
    Ben benieuwd naar je komende verslagen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.