Save the planet, grow a forest. 5 inspiring stories

-ENGLISH BELOW-
In binnen- en buitenland wordt er hard gewerkt om bossen aan te planten zodat we meer bomen hebben om CO2 uit de lucht op te nemen, meer biodiversiteit te genereren en meer te leren over de natuur. Vaak zijn het individuen die gewoon zijn begonnen; mensen met een missie. Hieronder heb ik er voor jullie een paar bij elkaar verzameld, ter inspiratie:)

1. Short doc: Moving the Giants

Wetenschap voor het redden van de wereld: arborist David Milarch kloont duizenden jaren oude Redwoods en plant ze opnieuw. Redwoods zijn een van de meest effectieve CO2-slurpers onder de bomen, maar zijn in de jaren veertig grootschalig gekapt. Nu is er nog maar 4% over van wat er eens was, en dat is nu, helemaal ten tijde van klimaatverandering, een groot gemis. Deze man is voor mij een rolmodel. Hij heeft een manier gevonden om eigenhandig een verschil te maken – hoe groot of klein dat dan ook is.

2. Tiny Forest Project van IVN

Het IVN (Instituut voor Natuureducatie) heeft in 2015 het eerste Tiny Forest van Europa aangeplant in Zaandam en is daarna uit gaan breiden naar verschillende steden in Nederland, zoals Heerlen en Utrecht. Tiny Forests zijn bossen ten grote van een tennisbaan. Het doel is om volwassenen en kinderen uit de buurt meer te laten ontdekken in de natuur. Daarnaast is het een stimulans voor de biodiversiteit. De manier van bosbouw waarmee zo’n tiny forest wordt aangelegd is gebaseerd op een versneld traject, waarbij in tien jaar een volgroeid, inheems bos bloeit, terwijl hier anders minstens 100 jaar voor nodig is. Deze methode is ontwikkeld door Shubhendu Sharma. In de TED Talk hieronder legt hij uit wat hij doet. Of het ook werkt in Nederland, dat is nog even afwachten.

 

3. A place in the country – meet the new woodlanders – The Guardian

Dit artikel uit de Guardian sprak me heel erg aan. Deze meneer in Engeland heeft gewoon een 28-jarige lease op een stuk bosgrond. Je eigen bos, hoe leuk zou dat zijn. Verschillende mensen leasen blijkbaar een stuk bos in het Verenigd Koninkrijk, en doen daar allemaal creatieve dingen mee: ze zetten bijvoorbeeld een natuurschool op voor peuters of thuisgeschoolde kinderen of maken mooie houtsnijwerken van hun eigen bomen. Wat wil een mens nog meer?

4. Short doc: Forest Man

Deze man, Jadav Pajeng, plant al sinds 1970 bomen op het eiland Majuli in India. Gewoon in zijn eentje. Langzamerhand groeit er nu echt een prachtbos en komen diersoorten langzaam terug. Het heeft nu al een grootte van Central Park, New York.

 

5. Felix Finkbeiner, de tiener die een biljoen bomen gaat planten

Hij begon op zijn negende met bomen planten, gewoon om iets te doen tegen klimaatverandering. Hij richtte de Plant-for-the-Planet groep op die nu samenwerkt met de UN Billion Trees campagne. Ze hebben al 14 miljoen bomen geplant! Hij is nu 19 en houdt vooral heel veel toespraken. Hij is een natuurtalent in spreken, maar bovenal in dromen en doorzetten. Kunnen we allemaal nog iets van leren.

 


In the Netherlands and abroad people work hard to replant forests, so that we have more trees to filter the CO2 out of the air, create more biodiversity and enable us to learn more about nature. Often these are just individuals who started at some point; people with a mission. Underneath I have scrambled together some special videos and articles to inspire you guys:)

1. Short doc: Moving the Giants

Science to save the world: arborist David Milarch clones thousands of years old Redwood trees and replants them. Redwoods are one of the most effective CO2 suckers among trees, but have been cut down in the 1940s on a massive scale. Now, only 4% is left of what once was, and that is a great loss in our current times of climate change. This guy is a role model to me. He found a way to make a difference on his own – however big or small that difference might be.

2. Tiny Forest Project of IVN

(Both links in Dutch only, video in English:))The IVN (Institute for Nature education) has planted the first Tiny Forest of Europe in 2015, in Zaandam. After this they have broadened their project to include other cities in the Netherlands, such as Heerlen and Utrecht . Tiny forests are forests the size of a tennis court. The goal is to let adults and children discover more of the natural world and to increase biodiversity. The way these forests are planted are based on an accelerated trajectory. In ten years a full-grown forest thrives, where it normally takes at least a hundred years. This method has been developed by Shubhendu Sharma. In the TED Talk he explains what he does. To see if it works in the Netherlands as well, we will have to wait.

3. A place in the country – meet the new woodlanders – The Guardian

This article inspired me as well. This mister in England has a 28-year lease on a piece of woodland, just like that! Your own piece of forest, how cool would that be. Several people lease a piece of woodland in the UK and do all sorts of creative things with that: they develop nature schools for preschoolers or homeschooled kids or make woodcarvings of their own trees. What more could you wish for?

4. Short doc: Forest Man

This guy, Jadav Pajeng has been planting trees on the island of Majuli, India, since 1970. He goes there everyday, all by himself. Today it has become a grand flourishing forest the size of Central Park and animal species slowly return.

5. Felix Finkbeiner, the teenager who is going to plant a billion trees

He started planting trees when he was nine years old, just to do something to mitigate climate change. He founded Plant-for-the-Planet group, which is now working together with the UN Billion Trees campaign. They have already planted 14 million trees. He is now 19 and he holds a lot of speeches. He is a natural talent in speaking, but most of all in dreaming and persevering. We can all learn something from that.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *